Zastosowania 
CENTURION w cementowni Górażdże CENTURION w cementowni Ożarów
Czyszczenie zbiornika z mazutem Odciąganie błota
Odsysanie stałych osadów Odsysanie stałych osadów
  
Przepompowywanie i zasysanie mazutu Zasysanie tłucznia kolejowego

Film prezentujący zastosowanie urządzeń DISAB


       

biuro@semitech.pl